<p>U saradnji sa Vašim menadžmentom i stručnim službama preduzeća, mi Vam nudimo izradu biznis planova koji će zadovoljiti Vaše poslovne potrebe.<p>
<p>Također Vam možemo asistirati pri pripremi dokumentacije za tendere, što obuhvata dobru organizaciju, pravovremenu pripremu dokumentacije i strogo praćenje samog procesa tendera (javne nabavke) kako bismo mogli na vrijeme reagovati i, eventualno, blokirati realizaciju ukoliko uočimo da je oglašivač postavio uslove koji su diskriminatorski ili se ponaša suprotno zakonu.<p>