<p>Kod nas možete dobiti savjete oko, i uslugu obračuna PDV-a (vođenje KIF-a i KUF-a). Mi primjenjujemo elektronsku prijavu PDV-a, tako da sa našim uslugama nismo geografski ograničeni.<p>
<p>Također vršimo izradu poreskog bilansa, te vođenje poreskog knjigovodstva sa ciljem da se izbjegnu formalne greške koje mogu imati za posljedicu nepotrebne obračune zateznih kamata i eventualnih prekršajnih prijava koje su jako visoke.<p>
<p>Nudimo i pomoć građanima pri ispunjavanju GPD prijava.<p>