<p>Nudimo pravovremeno prikupljanje informacija i podataka o poslovanju firme klijenta, njihovo analiziranje, izradu izveštaja i planova i prezentovanje menadžmentu.<p>
<p>Također vršimo procjenu isplativosti poslovnih aktivnosti, između ostalog i putem procjene vrste i visine troškova koji će se javiti pri realizaciji aktivnosti, procjena najisplativijih izvora finansiranja i utvrđivanjem tačke rentabiliteta, tj. prelomne tačke, odnosno ukupnog vremana za povraćaj investicije.<p>
<p>Po zahtjevu, nudimo i  izradu i praćenje novčanih tokova te praćenje i evidentiranje svih obaveza i potraživanja po starosnoj strukturi i realnosti naplate.<p>